Certifikáty

Certifikát Český med vytvořil Český svaz včelařů za účelem pomoci samotným včelařům odlišit opravdu kvalitní med od medu, který má ke kvalitě hodně daleko, ale stále bohužel splňuje všechny legislativní požadavky pro volný prodej. Je to právě přílišná benevolence české či spíše evropské legislativy, která plní obchodní domy medem pochybného původu a složení, jež je ovlivněno spíše komerčním myšlením než jakoukoliv včelařskou ctí. Posuďte sami, pro ilustraci uvádím příklad rozdílných limitů klíčových hodnot:

Obsah vody ve vyhlášce č.76/2003:
maximálně 20% (med s obsahem vody 21% a více zkvasí)

Obsah vody v normě Český med:
maximálně 18%

HMF (hydroxymethylfurfural) ve vyhlášce č.76/2003:
maximálně 40 mg/kg

HMF (stáří a tepelné zatížení medu) v normě Český med:
maximálně 20 mg/kg

2019

květový a medovicový