Zlatá medaile pro náš med 

Po roční přestávce jsem se rozhodl znovu se zúčastnit soutěže, kterou pořádá Výzkumný ústav včelařský v Dole za podpory Českého svazu včelařů. Velmi mě potěšil nejen úspěch samotný, ale i detailní hodnocení. Posuďte sami:

V jednotlivých kritériích byl bodován takto:

a) fyzikálně chemické vlastnosti - 30 (max 30)

b) povinné údaje na etiketě - 25 (max 25)

c) správnost etikety včetně doplňujících údajů - 25 (max 25)

d) celkový estetický dojem - 20 (max 20)

Celkový počet bodů - 100 (zlatá medaile 92-100 bodů)

 

Zlatá medaile za květový med v soutěži Český med