Med pro Porsche Brno 

Zaměstnanci Porsche Brno si letos osladí život medem z Jesenické pahorkatiny. Připravili jsme pro ně květový med z druhého vytáčení, který včelky vyrobily z nektaru lip, jetelů a svazenky. Vše doplnila individuální etiketa s logem Porsche Brno.

Děkujeme a přejeme dobrou chuť.

Květový med Porsche Brno