Pár slov o Jesenické pahorkatině

Jesenická pahorkatina (od roku 1979 Rakovnická pahorkatina) je geomorfologický celek, tvořící severní část Plzeňské pahorkatiny. Rozkládá se ve středozápadním vnitrozemí Čech, kde zaujímá severní část okresu Plzeň-sever, západní část okresu Rakovník, jihozápad okresu Louny a jihovýchodní cíp okresu Karlovy Vary. Nejvyšším vrcholem je kopec Lišák (677 m) u Štipoklas.

Jesenickou pahorkatinu charakterizuje zemědělský ráz a minimální stupeň urbanizace; jediným větším městem celku je Rakovník na samém východním okraji. Z dalších menších sídel stojí za zmínku Jesenice, Kryry, Lubenec, Žihle a Manětín.

Převážná část Jesenické pahorkatiny náleží k povodí řeky Berounky (nejvýznamnější toky zde představují její levé přítoky Střela a Rakovnický potok), severní okraj území (okrsek Kryrská pahorkatina) odvodňuje říčka Blšanka do Ohře.

Toť oficiální informace z Wikipedie. Z mé strany bych jen doplnil, že pro naši oblast je typické střídání středně velkých zemědělsky obdělávaných ploch se smíšenými lesy na většinou žulovém podloží. Smíšené lesy jsou obecně vhodné pro zvěř, a proto i u nás je poměrně velké množství vysoké zvěře a jako asi všude v dnešní době až příliš zvěře černé. Mezi hlavní medonosné rostliny v naší oblasti lze určitě zařadit řepku olejnou, kterou zemědělci osévají okolní pole tak jednou za 2-3 roky. Dále potom trnkovník akát rostoucí na mezích jednotlivých polních pozemků a klasické luční rostliny jako smetánka lékařská, jetel a jiné. Jelikož okolí naší včelnice je využíváno pro produkci sena, tvoří tyto luční rostliny základ první snůšky květového medu obzvláště v letech, kdy není oseta řepka. V úvodu zmiňované potoky jsou zhusta lemovány vrbovými porosty, které našim včelkám poskytují nadbytek potřebného pylu hlavně v období brzkého jara. Na konec není možné zapomenout ani na ony lesní porosty, obzvláště borovice na přilehlých žulových skalách poskytují i velmi kvalitní medovicovou snůšku.

Pokud Vás povídání o Jesenické pahorkatině zaujalo, podívejte se na několik dalších snímků v naší fotogalerii.