První medníky  

Medník, jak již název napovídá, je nástavek včelího úlu, do kterého včely ukládají suroviny (nektar nebo medovici), z nichž následně vzniká med. V medníku by měl být pokud možno pouze med. Včelí plod tam nepatří a pouze by komplikoval samotné vytáčení medu. Způsobů, jak přesvědčit matku, aby nekladla v prostoru medníku je hned několik. Ten nejrychlejší, nejjednodušší a zároveň nejspolehlivější spočívá v umístění mateří mřížky pod medník. Medníky tvoří vždy nejvyšší patra úlové sestavy a mateří mřížku dáváme pod nejspodnější medník. Mezery v mřížce jsou navrženy tak, že skrze ně prolezou jen dělnice. Matka ani trubci se skrze malé otvory neprotáhnou. Materiál, z něhož je mřížka vyrobena, bývá většinou kov nebo plast. Kov se lépe čistí horkým vzduchem nebo plamenem. S plastem se ale lépe manipuluje, je tenčí a lehčí. Rovněž životnost je v dnešní době již srovnatelná, a proto jsem i já přešel na plastové mřížky, byť několik kovových stále mám.

 

Medníky se nasazují postupně. Nejprve první a jakmile jej včely ovládnou a začnou plnit, můžeme v silné snůšce nasadit i druhý. Když přidávám první medník, vždy jej vyplním soušemi. To jest již hotovým čistým včelím dílem, který mi zbyl z minulého roku. Včely tedy pro začátek nemusejí nic stavět a mohou hned nosit a plnit. Aby se včely do nového nástavku okamžitě "natáhly" je nutné jim do něj převěsit nějaký plod. Včely totiž svůj plod nikdy neopustí a ihned se o něj začnou starat i v přidaném nástavku. V praxi to potom vypadá tak, že z plodiště vyndám 3 plné rámky včelího plodu. Prohlédnu je, aby na nich nebyla matka, a pověsím je do medníku. Místo nich dám do plodiště dvě světlé souše a jednu mezistěnu tak, aby matka měla nové místo pro kladení a včely mohly uspokojit svůj stavební pud. Zároveň se tím obnovuje dílo v plodišti. V případě druhého medníku je postup stejný s tím rozdílem, že v medníku již převládají mezistěny, které včely v silné snůšce rychle a snadno postaví a připraví si tak nové souše na další jaro.

Medník se soušemi Plastová mateří mřížka Zavíčkovaný plodový rámek