Matky do oddělků 

V přírodě se včely množí rojením. Včelař však rojení nemá rád, protože mu velké množství pracovitých včel uletí a ještě s sebou vezmou mnoho medu. Proto asi vzniklo pořekadlo "Kouká, jako by mu ulétly včely". Z tohoto důvodu včelaři preferují tvorbu tzv. oddělků. Ze silného včelstva se vezme jeden nebo dva rámky plodu bez matky, nějaké cukerné zásoby a založí se nové včelstvo. Matka se přidá později. Právě kvalita a vlastnosti matky rozhodnou, jaké včelstvo se z oddělku vyvine. Proto se matky šlechtí a rozvíjejí se pozitivní vlastnosti. V České republice je to hlavně šlechtitelský a vyšší šlechtitelský chov včely kraňské. Právě matky z vyššího šlechtitelského chovu jsem do svých oddělků přidával včera já. Vzniklo tak 10 perspektivních úlů a původní včelstva se nerojí a mohou klidně pracovat.

 

Matky v klíckáchMatka přidaná do oddělku